Prisijungimas nariams

2 procentai Lietuvos biodujų asociacijai
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę teikti paramą neatvėrus piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai.

Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 2 dienos, skirti 2 procentus sumokėto pajamų mokesčio Lietuvos biodujų asociacijai, siekiančiai darnaus energetikos ūkio vystymosi, aplinkos taršos mažinimo ir energetinės nepriklausomybės didinimo, panaudojant atsinaujinančius energetikos išteklius. Žemiau rasite prašymo formą ir informaciją apie jos užpildymą.

Duomenys, reikalingi prašymui:
Paramos gavėjas - LIETUVOS BIODUJŲ ASOCIACIJA
Adresas - SENASIS UKMERGĖS KELIAS 4, UŽUBALIŲ K., 14013, VILNIUS
Paramos gavėjo kodas - 301841863
Atsisk. sąskaitos Nr. LT23 7044 0600 0651 5174
AB SEB BANKAS, KODAS 70440

Kaip ir kur pateikti prašymą?
Iki 2012 m. gegužės 2 d. turite teisę pateikti prašymą tai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.
Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats (tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI ar atsiųsti paštu) arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Tuomet prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo. Darbdavys šį prašymą turi pateikti tam mokesčių administratoriui, kuriam teikia pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją.

Prašymo forma ir pildymo taisyklės
Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialios formos prašymą (forma FR0512). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI), tai pat galima atsisiųsti iš VMI interneto svetainės bei iš šio puslapio (žiūrėti žemiau).

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Prašyme laukeliai pildomi taip:
1 – nurodomas jūsų asmens kodas;
2 – jūsų vardas, pavardė;
3 – gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
4 – telefono numeris;
5 – elektroninio pašto adresas (jeigu toks yra);
6 – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, tai yra kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti, tai yra 2011 metai;
7 – prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena);
8 – pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;
9 – nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris – 1.
10 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301841863;
11 – pilnas paramos gavėjo pavadinimas – LIETUVOS BIODUJŲ ASOCIACIJA;
12 – paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo numeris) - VILNIUS, UŽUBALIŲ K., SENASIS UKMERGĖS KELIAS 4;
13, 14 – nepildomi;
15 – paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris - LT23 7044 0600 0651 5174;
16 – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Vidutines statistines pajamas (apie 1000 Lt) gaunančio Lietuvos gyventojo paramos įnašas sudarytų maždaug 55 Lt per metus.

Prašymą pasirašote ir nurodote savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki š.m. liepos 1 d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.

Forma FR0512 su Lietuvos biodujų asociacijos duomenimis

Formos pildymo taisyklės

Forma FR0512 VMI svetainėje

Norintys mokesčius deklaruoti el. būdu, turi apsilankyti VMI svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt.