Prisijungimas nariams


Patvirtinta visuotinio Asociacijos narių susirinkimo 2015-04-30 protokolu:


STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO
TVARKOS APRAŠAS

1. Metinis nario mokestis.

      a. Asociacijos nariai skirstomi į 3 grupes:

              i.   A grupė - mokymo ir mokslo įstaigos;

              ii.  B grupė - mažosios įmonės;

              iii. C grupė - likusios įmonės.

      b. A grupės nariai, švietimo ministerijai pavaldžios mokslo įstaigos, profesinio mokymo įstaigos ir kolegijos, nemoka metinio mokesčio.

      c. B ir C grupių narių metinis mokestis nustatomas 2015 metams:

              i.  B grupės   -  1200 EUR;

              ii. C grupės   -  2000 EUR;

      d. Maksimalus nario mokestis nenustatomas.

      e. Nario mokestis mokamas kas ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos arba sumokamas iškarto už visus metus pirmo mokėjimo metu. 2-ojo, 3-ojo ir 4-ojo ketvirčių nario mokestis paskirstomas įvertinus 1-ojo ketvirčio įmoką. Sekančių metų 1-ojo ketvirčio mokestis lygus einamųjų metų 4-to ketvirčio mokesčiui.

2. Naujų narių stojamasis mokestis.

      a. Naujo nario stojamasis mokestis  -  150 EUR ir sumokamas per 15 kalendorinių dienų nuo priėmimo į asociaciją.

      b. Nario mokestis mokamas nuo to ketvirčio, kuriame buvo patvirtinta narystė asociacijoje.